Định hướng công tác tuyên truyền tháng 9/2022
Tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2022 (khu vực phía Bắc và phía Nam), đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh 4 nội dung trọng tâm, đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp và ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện trong tháng 9.
Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII)
Nhằm giúp người dân dễ dàng hiểu và nắm được tinh thần nghị quyết và triển khai thực hiện một cách hiệu quả, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt cuốn sách “Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8/2022
Tiếp tục tuyên truyền về công tác đối ngoại; về kết quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII).... là những định hướng được đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 8/2022.
Đồng Nai: Bám sát thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh
Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, thời gian qua, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn luôn được quan tâm, đổi mới cả về nội dung và hình thức; chú trọng bám sát thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh ở địa phương, định hướng, giải quyết hiệu quả.
Công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở, sát dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam không chỉ phát huy vai trò hạt nhân trong việc “nói cho dân hiểu” các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; mà còn là “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, giữa lý luận và thực tiễn. Việc bám cơ sở, sát dân, đưa nghị quyết vào cuộc sống là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Nam Trà My phát triển.
Bắc Kạn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2022
Tại hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2022, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19; về kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022... Cụ thể như sau:
Chuyên đề: Kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm xây dựng đề cương và giới thiệu Nghị quyết của Đảng
Nghị quyết của Đảng là văn bản ghi lại các quyết định thông qua ở đại hội, hội nghị cơ quan lãnh đạo đảng các cấp, hội nghị đảng viên về đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch và các vấn đề cụ thể. Chuyên đề nêu một số kinh nghiệm và kỹ năng tuyên truyền nghị quyết của Đảng.