Đoàn Khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại tỉnh Kiên Giang

Ngày 26/5, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo làm Trưởng đoàn, khảo sát tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang về công tác triển khai thực hiện Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ.