Việt Nam đạt nhiều thành tựu đảm bảo quyền con người
Mục tiêu nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam là không ngừng nỗ lực để người dân được thụ hưởng đầy đủ nhất các quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Do đó, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đều đặt quyền con người là vấn đề trọng tâm, ưu tiên.
Khẳng định việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn
Hơn một năm về trước, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trả lời trúng và đúng những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng như các học giả, chính khách quan tâm.
Đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển trong giai đoạn mới
Qua 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là sau 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng được củng cố, đổi mới và phát triển sâu rộng. Với truyền thống đoàn kết, cùng nỗ lực của lãnh đạo và người dân hai nước, Việt Nam - Lào quyết tâm vượt qua khó khăn, cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Thành tựu hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào giai đoạn 2017 - 2022
Từ 2017 - 2022, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hai quốc gia với sự ổn định về chính trị và phát triển kinh tế, cùng với vai trò tích cực tại các diễn đàn khu vực và quốc tế tiếp tục thể hiện được vị thế riêng cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt.
Khái quát quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào
Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, gần gũi, có mối quan hệ nhân hòa, nảy sinh từ đời sống thích ứng với tự nhiên và dựng xây xã hội của biết bao thế hệ cộng đồng dân cư hai nước. Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bắt nguồn từ vị trí địa - chiến lược của hai nước, từ bản chất nhân văn, nương tựa lẫn nhau của hai dân tộc có cùng lợi ích cơ bản về độc lập, tự chủ và nguyện vọng chính đáng thiết tha về hòa bình và phát triển.
Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện, đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển bền vững
Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, mọi biến động của nước này đều tác động trực tiếp đến nước kia và ngược lại. Với mong muốn và quyết tâm của Nhân dân hai nước, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia nhất định sẽ được giữ gìn, phát triển và nâng lên một tầm cao mới.
Thành tựu trong quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia giai đoạn hiện nay
Ngày 24/6/1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và những biến cố của thời đại, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống của hai dân tộc láng giềng được thử thách, tôi luyện và ngày càng khăng khít, bền chặt dưới sự chung tay vun đắp của Chính phủ và nhân dân hai nước, đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.
Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam
Trọn cuộc đời cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Võ Chí Công đều luôn sâu sát quần chúng; bám sát thực tiễn, có mặt đúng lúc vào những thời điểm lịch sử quan trọng và có nhiều quyết định sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tạo nên những bước ngoặt của lịch sử đất nước.
Sáu điều Bác Hồ dạy CAND - nền tảng định hướng xây dựng lực lượng Cảnh sát Nhân dân trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người luôn quan tâm, chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng. Trong đó, Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành nền tảng định hướng để lực lượng Cảnh sát nhân dân tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Vai trò của lực lượng Cảnh sát Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Một số điểm nhấn tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022
Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; sự ủng hộ của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt Nghị quyết 01/NQ-CP; vừa tập trung giải quyết các vấn đề trước mắt và những tồn tại, yếu kém, điểm nghẽn của nền kinh tế, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, hỗ trợ tích cực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, tình hình 6 tháng đầu năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực.
Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, xem xét kỹ lưỡng những ưu điểm, khuyết điểm
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện Kết luận Trung ương 4 khóa XIII trên các lĩnh vực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương cần chỉ rõ những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới.