Gia Lai chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng đối với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, cấp uỷ các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai trao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí tuyên truyền viên nòng cốt của cấp uỷ cơ sở đảng năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành một số văn bản về công tác tuyên truyền miệng và tổ chức, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, trong đó quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của báo cáo viên các cấp. Do đó, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh đã có bước phát triển rõ rệt. Lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng theo hướng tinh gọn, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong công tác, có khả năng truyền đạt, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền của địa phương.

Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên của tỉnh được xây dựng thành hệ thống 3 cấp, từ tỉnh, huyện đến cơ sở xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 05 đồng chí là báo cáo viên Trung ương; 44 đồng chí báo cáo viên Tỉnh uỷ; 443 đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Ngoài các lực lượng này, thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, các ban tuyên giáo cấp huyện đã thành lập 4.710 tuyên truyền viên cơ sở. Lực lượng tuyên truyền viên cơ sở là những người có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu phong tục tập quán địa phương, trực tiếp phụ trách công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn, cán bộ y tế, già làng, trưởng thôn, tổ trưởng rổ dân phố, giáo viên đã về hưu, cựu chiến binh, người có uy tín trong cộng đồng… họ là những người có năng lực, kinh nghiệm và hoạt động xã hội nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền miệng ở địa phương.

Ngoài ra, Gia Lai còn phát huy vai trò tuyên truyền của các tổ, đội công tác tăng cường cơ sở; hoạt động của các đội thông tin lưu động, thanh niên tình nguyện, các hoạt động kết nghĩa… góp phần làm phong phú nội dung, phương thức tuyên truyền miệng nói riêng và tuyên truyền nói chung.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tích cực thực hiện các hoạt động nói chuyện thời sự, báo cáo chuyên đề, báo cáo nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phương thức hoạt động chú trọng hướng mạnh về cơ sở, hoà mình vào các phong trào của Nhân dân, kịp thời tuyên truyền định hướng, nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, từ đó trực tiếp hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ có hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Nội dung, hình thức tuyên truyền đã bám sát thực tiễn, chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; kịp thời thông tin định hướng dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện nổi bật.

Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên còn tập trung tuyên truyền vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn và các luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch; tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng của Nhân dân, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; cổ vũ và nhân rộng các phong trào thi đua, biểu dương gương người tốt, việt tốt, các mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

Có thể nói, trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng như hiện nay, công tác tuyên truyền miệng vẫn giữ nguyên tầm quan trọng trong hoạt động tuyên truyền nói chung. Tuyên truyền miệng có thể thực hiện được ở mọi nơi để mọi lúc, đưa thông tin đến Nhân dân trong mọi hoàn cảnh, điều kiện mà không bị phụ thuộc vào công cụ, không gian và thời gian. Với riêng tỉnh Gia Lai, đây cũng là phương thức phù hợp với các cuộc họp, các cuộc vận động Nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khi mà báo cáo viên, tuyên truyền viên phải tuyên truyền, vận động bằng tiếng Kinh - Bahnar hoặc Kinh - Jrai.

Tuyên truyền xây dựng làng nông thôn mới tại làng Ia Mút, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Việc cung cấp thông tin và tổ chức hội nghị báo cáo viên được tỉnh quan tâm, Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh được tổ chức định kỳ hàng tháng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã; tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền biển đảo, tình hình an ninh chính trị, kinh tế trong nước và thế giới, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục… Qua đó, kịp thời cung cấp nhiều thông tin có chất lượng, mang tính hệ thống, tính định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc tổ chức thường xuyên và định kỳ hội nghị báo cáo viên hàng quý; một số đơn vị tổ chức 2 tháng/lần, có đơn vị duy trì 01 tháng/lần; một số huyện, xã đã mời các đồng chí là báo cáo viên Tỉnh ủy thông tin thời sự về những vấn đề người dân quan tâm để kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Tại các kỳ hội nghị báo cáo viên ở tỉnh và một số huyện đã gắn với giao ban công tác tư tưởng để nắm bắt thông tin hai chiều.

Song song với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, nghiệp vụ tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở đảng, cho trên 90% cán bộ tuyên giáo cấp huyện, xã và lực lượng tuyên truyền viên cơ sở. Phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn 103-HD/BTGTU, ngày 31/7/ 2023 hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở đảng, là cơ sở để các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xuất bản 66.000 bản tin Thông tin sinh hoạt Chi bộ và 38.400 bản tin Thông tin Tuyên giáo Gia Lai cấp phát đến các chi bộ và thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy đã chủ động biên soạn tài liệu thông tin nội bộ, tài liệu tuyên truyền phát động quần chúng… phục vụ cho báo cáo viên và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn. Nội dung thông tin ngày càng đa dạng và phong phú; kịp thời cung cấp nhiều thông tin có chất lượng, mang tính hệ thống, tính định hướng về những vấn đề thời sự quan trọng trong tỉnh, trong nước và thế giới.

Trong giai đoạn hiện nay, trước những yêu cầu mới đặt ra của thực tiễn đòi hỏi cấp ủy các cấp cần phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyên truyền miệng quả công tác truyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện tốt phương châm: “Cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó lực lượng báo cáo viên là nòng cốt”, thể hiện vai trò đi trước, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần đưa thông tin định hướng của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân, giữ vững niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng, vào sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới./.

Huyền Ly - Ánh Hồng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai