Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) từ ngày 17/7 đến ngày 06/8/2023.

Thông báo kết quả thi tuần thứ 2 (24 - 30/07)

Diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 30/7/2023, Tuần thứ hai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) tiếp tục thu hút sự quan tâm và tham gia dự thi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả cụ thể của Tuần 2 như sau:

  • – Tổng số lượt người dự thi: 1.469.139

    Biểu đồ số lượt người dự thi theo từng địa phương, đơn vị

  • – Số lượt người dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi: 692.946

    Biểu đồ số lượt người dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi theo từng địa phương, đơn vị

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, đối chiếu các tiêu chí xét giải thưởng (Trả lời đúng tất cả hoặc đúng nhiều nhất các câu hỏi; Thời gian hoàn thành các câu hỏi dự thi nhanh nhất và sớm nhất; Dự đoán chính xác hoặc gần nhất số lượt người thi ), Ban Tổ chức Cuộc thi công bố danh sách cá nhân đạt giải Tuần 2:

Danh sách người đạt giải tuần thứ 2 (24 - 30/07 ).