Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) từ ngày 17/7 đến ngày 06/8/2023.

Thông báo kết quả thi tuần thứ 1 (17 - 23/7)

Thực hiện Kế hoạch số 318-KH/BTGTW, ngày 07/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ ngày 17/7 đến ngày 23/7/2023, Tuần thi thứ nhất Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) đã diễn ra thành công.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả cụ thể như sau:

  • – Tổng số lượt người dự thi: 1.049.261

    Biểu đồ số lượt người dự thi theo từng địa phương, đơn vị

  • – Số lượt người dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi: 326.233

    Biểu đồ số lượt người dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi theo từng địa phương, đơn vị

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, đối chiếu các tiêu chí xét giải thưởng ( Trả lời đúng tất cả hoặc đúng nhiều nhất các câu hỏi; Thời gian hoàn thành các câu hỏi dự thi nhanh nhất và sớm nhất; Dự đoán chính xác hoặc gần nhất số lượt người thi ), Ban Tổ chức Cuộc thi công bố danh sách cá nhân đạt giải như sau:

Danh sách người đạt giải tuần thứ 1 (17 - 23/07 ).