Vùng 4 Hải quân tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên năm 2024

Ngày 07/6, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Bế mạc Hội thi Báo cáo viên năm 2024. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 08 giải Khuyến khích cho các báo cáo viên có thành tích xuất sắc.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu bế mạc Hội thi.

Sau 2 ngày tổ chức thi với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội thi Báo cáo viên Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành nội dung, chương trình và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. 62 thí sinh tham gia dự thi đã hoàn thành đủ 3 phần thi. Đối với phần thi thuyết trình, việc lựa chọn và luận giải những quan điểm, vấn đề mới trong các chủ đề thi cho thấy các báo cáo viên đã bám sát yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, cũng như việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị và yêu cầu cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng dư luận ở đơn vị.

Phát biểu bế mạc Hội thi, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, kết quả của Hội thi đã phản ánh mức độ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên ở các cơ quan, đơn vị. Hội thi sẽ tạo động lực và khí thế mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên.

Đồng chí Chính ủy Vùng 4 Hải quân cũng yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Đề án đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động Báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo... 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc tại Hội thi.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 08 giải Khuyến khích. Thành công của Hội thi là cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy các cấp rà soát đánh giá đúng thực trạng, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời củng cố, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới./.