Vĩnh Long: Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện; từ thực tế, nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả sâu rộng trong Đảng bộ và toàn xã hội.

Đây là kết quả được nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, do Tỉnh uỷ Vĩnh Long tổ chức ngày 12/5.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác và nhấn mạnh: Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đó là “những bông hoa đẹp”, đang từng ngày vun góp, tạo ra “rừng hoa đẹp” cho tỉnh Vĩnh Long.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới”, đồng chí Bùi Văn Nghiêm lưu ý: Các cấp ủy đảng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai học tập, tuyên truyền chuyên đề năm 2023, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các quy định nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thật trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng yêu cầu, các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về xây dựng con người Vĩnh Long có đầy đủ các đặc trưng của con người Việt Nam được xác định trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) đó là: “Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” và mang đậm nét đặc trưng của con người vùng đất Tây Nam Bộ: “Thân thiện - Sáng tạo - Nghĩa tình - Văn minh và Hiện đại”; đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc hiện nay...

Tại Hội nghị, 19 tập thể và 30 cá nhân là điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng./.