Vĩnh Long: Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho các thành viên, bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo và lực lượng nòng cốt các cấp.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các đồng chí PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Trung tướng, PGS.TS Đinh Thế Cường, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng thông tin các chuyên đề: Công tác thông tin đối ngoại, đường lối đối ngoại của Đảng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; công tác tổ chức, xây dựng, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị, sau hội nghị tập huấn, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục tham mưu các cấp ủy đảng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, xây dựng, củng cố được lực lượng nòng cốt, chuyên sâu và mạng lưới cộng tác viên rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường công tác định hướng, lan tỏa, phủ xanh thông tin tích cực và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, tiến tới làm lành mạnh hóa môi trường, không gian mạng xã hội trên địa bàn tỉnh./.