Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, thực hành đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024), ngày 14/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Doanh nhân tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh”.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh”.

Tới dự và phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thông qua học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân sẽ có tinh thần thượng tôn pháp luật, chia sẻ với xã hội, tạo ra giá trị đích thực cho xã hội. Đây là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế; đội ngũ doanh nhân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang là lực lượng nòng cốt lãnh đạo đội quân chủ lực là các doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu và khát vọng phát triển của dân tộc, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phồn vinh, hoàn thành nguyện ước của Bác Hồ về sánh vai với các cường quốc năm châu.

Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm của gần 200 đại biểu tới tham dự là các doanh nhân thuộc các tổng công ty, tập đoàn, ngân hàng thương mại cổ phần... Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minhvề xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân; vai trò của văn hóa trong hoạt động kinh tế, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như đối với hình tượng doanh nhân.

Quang cảnh Diễn đàn.

Diễn đàn cũng tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề như: những quan điểm, tư tưởng của Người về xây dựng giới công thương Việt Nam; trong đó nhấn mạnh vào những tư tưởng, quan điểm về xây dựng đạo đức doanh nhân, đạo đức kinh doanh Việt Nam; vai trò của vấn đề đạo đức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cách thức vận dụng những quan điểm, tư tưởng của Người về xây dựng văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hiện nay./.