Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Toạ đàm về tác phẩm mới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 15/3, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8, khóa IX đã diễn ra Tọa đàm về giá trị lý luận và thực tiễn của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toạ đàm nhằm làm rõ hơn những nội dung cốt lõi và lan tỏa giá trị Cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của Cuốn sách.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn sách. Theo đó, Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Phần thứ nhất từ trang 11 đến trang 206, có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai từ trang 207 đến trang 522, có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba từ trang 523 đến trang 619, có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”...

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tiếp cận từ góc độ MTTQ Việt Nam, mỗi cán bộ Mặt trận cảm nhận sâu sắc quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những nghiên cứu về lý luận, những nội dung tổng kết từ thực tiễn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc được rút ra từ Cuốn sách là cẩm nang để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực trở thành xu thế, mong đợi của nhân dân; là một trong những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất để củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, những nội dung tổng kết từ thực tiễn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc được rút ra từ Cuốn sách là cẩm nang để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất định sẽ thu được kết quả to lớn hơn nữa. Đồng chí cũng đề nghị các các cụ, các vị, các đồng chí trong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tìm đọc, nghiên cứu nội dung cuốn sách để phục vụ cho hoạt động thực tiễn của mình./.