Tuyên truyền về tình hình biển, đảo tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ngày 18/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo năm 2023 cho hơn 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên của Vùng 4 Hải quân đã giới thiệu một số chuyên đề, như: Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thông tin mới về tình hình Biển Đông; những căn cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Cùng với đó, các đồng chí báo cáo viên của Vùng 4 Hải quân cũng đã thông tin đến các đại biểu các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển; kết quả giải quyết các vấn đề biên giới biển giữa Việt Nam và các nước có liên quan; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo kế hoạch, đợt thông tin, tuyên truyền sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày (18- 22/9) cho các đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Huyện ủy Ninh Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thường xuyên phối hợp cùng địa phương trong thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc./.