Tuyên Quang: Nhiều kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chuyển biến tích với nhiều kết quả nổi bật, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021, 2022, 2023 tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nội dung nghiên cứu, học tập được phổ biến tới cấp cơ sở qua việc biên soạn tài liệu chuyên đề (tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, video nội dung Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, 2023); đăng tải trên Bản tin Thông báo nội bộ, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử của Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị,… góp phần thu hút đối với người nghe, mở rộng phạm vi đối tượng được học tập. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và chỉ đạo cấp cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, năm 2022, năm 2023 đảm bảo yêu cầu. Các chi bộ đã tổ chức trên 20.000 lượt sinh hoạt chi bộ chuyên đề gắn với học tập và làm theo Bác.

Sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được hơn 2.000 mô hình tiêu biểu; 10/10 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy thực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn xây dựng 12 mô hình tiêu biểu; 4 cơ quan, đơn vị cấp huyện xây dựng được điển hình tiêu biểu; 49 cơ quan cấp huyện lựa chọn việc “làm theo”, tiêu biểu. Cấp cơ sở: Có 249/249 đảng bộ cơ sở xây dựng 249 mô hình tiêu biểu, 373 việc "làm theo"; chi bộ dưới cơ sở có 2.045 mô hình tiêu biểu, 3.318 việc "làm theo", có trên 53.000 đảng viên đăng ký việc làm theo Bác. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng trên 40 mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng được triển khai hiệu quả. Tỉnh ban hành Đề án số 06-ĐA/TU ngày 31/5/2022 về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nat, toàn tỉnh tổ chức trên 2.500 Lễ báo công dâng Bác, trên 3.000 chương trình hành trình về nguồn, kết nạp Đảng - Đoàn - Hội - Đội tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình. Các cơ quan, đơn vị tổ chức trên 17.000 buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, thảo luận, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác, gắn với chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu chức, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản tin thông báo nội bộ hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành, đăng tải những câu chuyện bình dị về Bác Hồ, về những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đoàn thanh niên các cấp tổ chức trên 700 buổi ôn truyền thống kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cơ quan báo chí của tỉnh đăng tải, phát sóng trên 700 tin, bài, phóng sự, video clip… tuyên truyền về Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tấm gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2023 dâng hương, báo công với Bác tại lán Nà Nưa, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang). Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Qua việc học tập và làm theo Bác, tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên có nhiều chuyển biến. Đến nay, có 100% cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể; có 99,3% đảng viên đang công tác xây dựng kế hoạch cá nhân và đăng ký việc làm theo Bác. Đã có 3.141/3.273 chi, đảng bộ (đạt 95,97%) tổ chức sinh hoạt chi bộ "tự soi, tự sửa" với 50.186/53.847 cán bộ, đảng viên (đạt 93,2%).

Tỉnh đã thực hiện giao 463 việc đột phá, đổi mới cho 77 đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; năm 2023, giao 219 việc đột phá, đổi mới cho 78 đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nội dung tập trung thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những vấn đề nổi cộm, cấp thiết tại địa phương, đơn vị do cán bộ trực tiếp lãnh đạo, quản lý, phụ trách. Đã có 2.243 lượt chi bộ, đảng bộ với 98.886 lượt cán bộ, đảng viên và 243.600 lượt Nhân dân tham gia, giúp 515 hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà, làm nhà mới; chỉnh trang khuôn viên 380 nhà văn hóa; làm đường bê tông, đắp hoàn mang đường bê tông trên 97 km; vận chuyển, lắp đặt 26 km cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn; hỗ trợ xây dựng 177 lò đốt rác thải; hỗ trợ, thực hiện tuyến đường thắp sáng đường quê trên 144 km; thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trị giá gần 3 tỷ đồng...

Công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương được quan tâm, chú trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW và các quy định nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với gặp mặt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Giai đoạn 2021-2023, đã biểu dương, khen thưởng 1.071 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác (trong đó có 02 tập thể, 05 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 tập thể, 04 cá nhân được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen).

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên.

Xác định việc học và làm theo lời Bác là trách nhiệm, danh dự, thể hiện tinh thần tiên phong, nêu gương, trong thời gian tới các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc./.

Hải Thủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang