Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang

Ngày 3/2, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đạt được trong năm 2023. Đồng chí đánh giá cao công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các mô hình giúp đỡ người dân địa phương phát triển kinh tế, xã hội của Bộ đội Biên phòng tỉnh nhà.

Đồng chí khẳng định, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng rất khó khăn, phức tạp, gian khổ, vừa đảm nhận nhiệm vụ quản lý, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển của Tổ quốc, vừa bám sát địa bàn đóng quân để chăm lo, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gửi lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn, phát huy truyền thống 65 năm của lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên khu vực biên giới biển để lực lượng Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình./.