Trao giải cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”.

Ngày 13/9, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị.

Cuộc thi viết diễn ra từ cuối tháng 3/2023 đến ngày 30/6/2023. Các chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc đảng bộ cơ sở đã gửi về Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Trà Vinh hơn 3.789 bài dự thi. Tham gia cuộc thi là các tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên trong tỉnh.

Ban Chỉ đạo cuộc thi cấp tỉnh tuyển chọn 145 bài viết với nội dung và hình thức đạt yêu cầu, có sự nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 cùng với chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”.

Các bài viết tham dự cuộc thi thể hiện sự tâm huyết, đóng góp những giải pháp cụ thể, sát hợp với yêu cầu thực tế địa phương, đơn vị công tác, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu đưa Trà Vinh phát triển thành một trong những tỉnh trọng điểm kinh tế biển, đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.

Các cá nhân đạt giải được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho rằng, cuộc thi cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành kế hoạch tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi; phổ biến nội dung, định hướng, tạo điều kiện để các tập thể và cá nhân hưởng ứng, tham gia. Cuộc thi thể hiện sự đa dạng, phong phú về hình thức tuyên truyền, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào thực tế cuộc sống.

Ban Chỉ đạo cuộc thi cấp tỉnh đã trao 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba, 13 giải Khuyến khích cho các cá nhân, tập thể./.