Trà Vinh: Tiếp tục phát triển BHYT toàn dân theo hướng bền vững

Ngày 05/6, Tỉnh ủy Trà Vinh Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”.

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Trà Vinh trong thực hiện các chính sách BHYT được nâng lên; công tác quản lý nhà nước về BHYT được tăng cường; góp phần giải quyết đẩy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho người tham gia BHYT được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Số người tham gia BHYT tăng hàng năm, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 977.144 người có thẻ BHYT, đạt 95,85% dân số, tăng 16,9% so với năm 2015 và tăng 38,14% so với năm 2009. C

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý, sử dụng quỹ BHYT được thực hiện thường xuyên. Chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của Nhân dân. Năm 2023, có 1.920.732 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, tăng 154% so với năm 2009. Chính sách BHYT nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,…

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu kết luận Hội nghị.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh đề nghị các cấp uỷ đảng chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quyền lợi, nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, đặc biệt là các hành vi trốn đóng, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân đến khám, điều trị bệnh BHYT được nhanh chóng, kịp thời, tiến tới phát triển BHYT toàn dân theo hướng bền vững…

Dịp này, 16 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh./

Minh Anh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh