Trà Vinh: Đẩy mạnh tuyên truyền tinh thần nỗ lực khắc phục tình hình xâm nhập mặn, khô hạn

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị đội ngũ Báo cáo viên tập trung tuyên truyền nỗ lực khắc phục tình hình xâm nhập mặn, khô hạn của các cấp, các ngành và người dân, tuyên truyền cho người dân chủ động trong việc trữ nước tại gia đình, tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiêu hiệu quả…

Ngày 14/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 10 điểm cầu cấp huyện, tương đương và 106 điểm cầu cấp xã. 

Báo cáo viên thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên của Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh thông tin chuyên đề "Nhận diện dấu hiệu tội phạm tham nhũng trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam và chế tài xử lý". Lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường thông tin các nội dung: Tình hình khô hạn, xâm nhập mặn đầu năm 2024, những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới; một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm bắt, nhận diện rõ các dấu hiệu tội phạm tham nhũng theo Bộ Luật hình sự Việt Nam cũng như chế tài xử lý theo quy định. Đồng thời, cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, thanh tra, kiểm tra, xử lý kỷ luật, truy tố cán bộ vi phạm để kịp thời định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị.

Về tình hình khô hạn xâm nhập mặn đầu năm 2024, trong tuyên truyền cần nhấn mạnh sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, cũng như nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khắc phục tình hình xâm nhập mặn, khô hạn, qua đó giúp người dân an tâm lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương; tuyên truyền cho người dân chủ động trong việc trữ nước tại gia đình, tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiêu hiệu quả.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế xã hội, các sự kiện trọng đại, ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước và của tỉnh. Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, những tiện ích từ Đề án 06. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử; những điểm mới của Luật Căn cước; tuyên truyền vận động các tầng lớp tích cực, chủ động đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, từng bước ứng dụng vào cuộc sống./.

Thanh Thùy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh