Trà Vinh: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuyển đổi số trong nông nghiệp

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh nhấn mạnh yêu cầu nêu trên tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2023 được tổ chức ngày 17/3 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với gần 2.000 đại biểu tham dự.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin chuyên đề “Chuyển đổi số trong nông nghiệp”, trong đó nhấn mạnh: Chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hiện nay với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại, điện toán đám mây trong giám sát quy trình sản xuất nông nghiệp, giảm thời gian công sức của nông dân, hướng đến nền nông nghiệp bền vững, ứng khó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng được nghe thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023” và chuyên đề “Cục diện chính trị - an ninh, kinh tế thế giới năm 2022 và một số dự báo năm 2023”.

Phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị Ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của việc chuyển đổi số trong nông nghiệp. Trong đó cần chú trọng tuyên truyền việc tiếp cận và ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số từ sản xuất đến chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; những cơ hội, cả thách thức trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp, qua đó làm thay đổi nhận thức, cách thức quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ truyền thống sang hiện đại và thông minh, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp...

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động đối ngoại; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, gắn với phát triển kinh tế biển; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tình hình dịch Covid-19 và một số ngày lễ lớn các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và của địa phương.

Thanh Thùy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh