Tỉnh ủy Quảng Ngãi khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử

Việc triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử thể hiện quyết tâm của Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Đảng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng...

Chiều 19/5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức lễ khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương "Sổ tay đảng viên điện tử" Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; văn kiện-tài liệu của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ quảng bá hình ảnh của tỉnh; đồng thời, là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, việc triển khai đưa vào sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, là giải pháp công nghệ hữu ích với các tính năng vượt trội như nghiên cứu và học tập nghị quyết, trao đổi thông tin, hỗ trợ sinh hoạt đảng, hỗ trợ công tác kiểm tra, xây dựng lịch công tác của cá nhân, ghi nhớ các nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ thực hiện, hỗ trợ cấp ủy cấp trên nắm bắt nhanh chóng, kịp thời, chính xác thông tin, kiểm tra hoạt động của cấp ủy cấp dưới, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Để phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử triển khai hoạt động có hiệu quả, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, sâu sát trong triển khai, sử dụng phần mềm.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Lễ khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử

Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập triển khai sử dụng phần mềm lãnh đạo thực hiện tập huấn, đào tạo, chuyển giao phần mềm cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ngãi theo kế hoạch đã ban hành; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc các tổ chức cơ sở đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch tập huấn của đơn vị mình đến toàn thể đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời quản trị, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng phần mềm, bảo đảm phần mềm hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Quảng Ngãi chủ động triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trên nền tảng Sổ tay đảng viên điện tử, coi đây là kênh quan trọng để chuyển tải thông tin, tổ chức học tập lý luận chính trị, phổ biến các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, địa phương đến cán bộ, đảng viên./.