Tỉnh ủy Ninh Bình quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 18/9, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tỉnh ủy Ninh Bình nhận thức rõ, đây là những văn bản có tính định hướng, xác định rõ quan điểm của Đảng đối với các nội dung quan trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề quan trọng đang đặt ra về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các văn bản được quán triệt, triển khai tại Hội nghị gồm: Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99 -QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu, sau hội nghị này, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức quán triệt đúng, đầy đủ, nghiêm túc; triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả./.