Tỉnh Sóc Trăng đạt nhiều kết quả tích cực về giáo dục và đào tạo

Ngày 23/5, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Sóc Trăng, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành nhiều chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, kết hợp với giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh.

Chất lượng giáo dục tỉnh Sóc Trăng không ngừng nâng lên, cơ sở vật chất trường, lớp được chú trọng đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 372/463 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 80,35%, tăng 240 trường so với năm học 2012-2013.

Mạng lưới cấp trường từ mầm non đến phổ thông phát triển phù hợp với phân bổ dân cư và địa hình của tỉnh. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt tỷ lệ cao. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và các sở, ngành của tỉnh Sóc Trăng cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác xã hội hóa giáo dục, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chủ trương đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại tỉnh... Đoàn cũng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến kiến nghị của tỉnh để về nguồn nhân lực, biên chế trong các trường học; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học…

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sóc Trăng trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Tỉnh ủy đã rất quan tâm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực của địa phương đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm bố trí các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để thu hút các nguồn lực từ bên ngoài đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục.

Đồng chí Vũ Thanh Mai mong muốn, ngành giáo dục Sóc Trăng tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương, vùng Đồng bằng sông Cửu long và đất nước, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Quốc Khải

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng