Visa tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam và khối APEC

Lãnh đạo Visa cho biết với cam kết dài dạn, Visa sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính, đổi mới và sáng tạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Visa đã và đang đồng hành cùng nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam trong năm 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 20/11, Công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa và Quỹ Visa Foundation đưa ra các thông báo liên quan đến cam kết tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong các nền kinh tế thuộc APEC và trên toàn cầu.

Để tăng cường khả năng tiếp cận doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thiếu nguồn lực và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại các nền kinh tế APEC, Quỹ Visa Foundation cam kết cung cấp 100 triệu USD trong vòng 5 năm nhằm thúc đẩy tài chính kỹ thuật số, khuyến khích tạo việc làm và tăng khả năng tiếp cận vốn để phát triển kinh tế. Thông qua cam kết này, Quỹ Visa Foundation sẽ hợp tác với đối tác địa phương, tạo các cơ hội việc làm cho cộng đồng yếu thế.

Visa cũng công bố đã vượt qua mục tiêu 3 năm trong việc thúc đẩy kỹ thuật số hóa cho hơn 50 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ toàn cầu vào tháng 6/2023 và hiện tiếp tục hỗ trợ gần 67 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Nhận thấy những nhu cầu quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, Visa đã công bố các sáng kiến mới về chương trình tăng tốc doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Hoa Kỳ và hơn 15 nền kinh tế đang phát triển, bước đầu tập trung vào các nền kinh tế APEC bao gồm Indonesia, Mexico, Peru, Philippines và Việt Nam.

Mục tiêu dài hạn của Visa giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đáp ứng đa dạng các nhu cầu thanh toán trong hệ sinh thái thương mại ngày càng năng động hơn. Visa tập trung vào việc số hóa nhiều phương thức thanh toán cho khách hàng cũng như cung cấp khả năng tiếp cận các kỹ năng tài chính thông qua đào tạo và giáo dục. Trong số gần 67 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mà Visa đã đồng hành, ước tính có tới 29,6 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đến từ các nền kinh tế trong khu vực APEC, bao gồm 10,9 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Tại các nền kinh tế mà Visa tập trung thúc đẩy, tiền mặt vẫn chiếm phần lớn trong phương thức mua bán của doanh nghiệp và cá nhân và phần lớn người dùng chưa có nhiều khả năng tiếp cận với thanh toán kỹ thuật số.

Visa cam kết tiếp tục đẩy mạnh khả năng tiếp cận bình đẳng và mở rộng số hóa cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thiếu nguồn lực và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trên toàn cầu, để việc thanh toán là động lực cho sự tăng trưởng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Các doanh nghiệp tuy có quy mô nhỏ nhưng tầm quan trọng của họ là vô cùng cấp thiết đối với Visa. Trong 3 năm qua, chúng tôi đã thấy các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chuyển từ vận dụng thanh toán kỹ thuật số để tồn tại, sang khai thác sức mạnh của kỹ thuật số để nâng cao hiệu quả và tiếp cận khách hàng mới. Visa cam kết tiếp tục đẩy mạnh khả năng tiếp cận bình đẳng và mở rộng số hóa cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thiếu nguồn lực và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trên toàn cầu, để việc thanh toán là động lực cho sự tăng trưởng,” ông Alfred F. Kelly, Jr., Chủ tịch Điều hành của Visa và là Đồng Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC CEO Summit nhấn mạnh.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào cũng cho biết: “Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là trọng tâm của nền kinh tế đang phát triển tại Việt Nam và Visa tự hào đồng hành phát triển thông qua việc ứng dụng thanh toán kỹ thuật số an toàn và tiện lợi. Với cam kết dài dạn, Visa sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính và thanh toán đổi mới và sáng tạo, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.”

Visa đã đồng hành cùng nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam. Trong năm 2023, Visa đã triển khai Chương trình Tăng tốc SMB (SMB Accelerator Program) và hỗ trợ 20.000 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và các đối tác.

Các sáng kiến mở rộng chương trình này nhằm đẩy nhanh sự phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng sẽ tập trung vào việc thiết lập mối quan hệ đối tác rộng lớn với các đơn vị trong hệ sinh thái nhằm phục vụ những nhà bán hàng nhỏ hơn và triển khai giải pháp nhanh chóng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ./.