Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 4 nhân sự Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Xuân Thế giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Quốc Hương được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5...

Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP HCM giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định 1426/QĐ-TTg ngày 20/11/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng tại Quyết định 1428/QĐ-TTg ngày 20/11/2023.

Tại Quyết định 1425/QĐ-TTg ngày 20/11/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 5, Bộ Quốc phòng tại Quyết định 1427/QĐ-TTg ngày 20/11/2023./.