Thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long

Công tác kiểm tra là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm ghi nhận, biểu dương các kết quả, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 892 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Chiều 19/11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 892 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái đã chủ trì Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái cho biết ngày 14/7/2023, Đoàn Kiểm tra số 892 đã triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư năm 2023 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Nội dung kiểm tra là việc tổ chức, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa"; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Trên cơ sở báo cáo kết quả tự kiểm tra các nội dung nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, Đoàn Kiểm tra đã phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long tiến hành làm việc với một số đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy để thẩm tra, xác minh. Đến nay, Đoàn đã hoàn tất dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra năm 2023 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác kiểm tra là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm ghi nhận, biểu dương các kết quả, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra các giải pháp chấn chỉnh để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đoàn Kiểm tra trao đổi, nghiên cứu, tiếp thu các nội dung đề xuất, kiến nghị của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, qua đó hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng quy định./.