Phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với Hội Cựu chiến binh Vientiane (Lào) đi vào chiều sâu và hiệu quả, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào.

Ông Nguyễn Phước Lộc (phải), Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đón Thiếu tướng Phalom Linthong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh cần phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan của Thành phố để nâng cao hiệu quả hợp tác với Hội Cựu chiến binh Vientiane (Lào) đi vào chiều sâu, thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần vào củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tiếp Thiếu tướng Phalom Linthong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thủ đô Vientiane (Lào) và Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Vientiane, diễn ra ngày 11/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao kết quả những hoạt động hợp tác thắm tình hữu nghị sâu sắc giữa giữa Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Vientiane đã triển khai trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chuyến thăm và làm việc tại Thành phố của Hội Cựu chiến binh Thủ đô Vientiane có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa những thỏa thuận của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước về củng cố, tăng cường phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn Đại biểu Hội Cựu chiến binh Vientiane, Lào. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trên cơ sở những kết quả tích cực trong hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào, trong đó có Thủ đô Vientiane, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Vientiane tăng cường phối hợp, trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác cựu chiến binh, đặc biệt trong công tác xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên cựu chiến binh gặp khó khăn thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

Hội cựu chiến binh hai địa phương cần xác định rõ mục đích, triển khai hiệu quả từng dự án, chương trình phối hợp, đi từ nhỏ đến lớn, đảm bảo hoạt động hợp tác đạt hiệu quả cao, thực chất.

Ông Nguyễn Phước Lộc (phải), Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Phalom Linthong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thủ đô Vientiane (Lào) trao quà tặng đối ngoại. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, tình cảm sâu sắc của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Đoàn, Thiếu tướng Phalom Linthong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thủ đô Vientiane cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh Thành phố triển khai nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ hiệu quả, thiết thực cho Hội Cựu chiến binh Vientiane trong thời gian qua.

Thông báo kết quả làm việc với Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phalom Linthong cho biết Hội Cựu chiến binh Thủ đô Vientiane và Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh có sự tương đồng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước cũng như hỗ trợ, giúp đỡ hội viên làm giàu chính đáng.

Hội Cựu chiến binh Vientiane mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các ngành, đơn vị liên quan của Thành phố trong triển khai công tác xây dựng quỹ hội, phát triển doanh nghiệp của cựu chiến binh, hỗ trợ hội viên cựu chiến binh giảm nghèo và xây dựng Hội phát triển bền vững./.