Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội các cấp

Tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW đề nghị giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội các cấp.

Các đồng chí điều hành hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Chủ trì Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 6 tháng đầu năm 2024.

Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã hoàn thành tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: phối hợp tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp giao, đặc biệt trong công tác thẩm định nhân sự, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Toàn ngành đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội các cấp; thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Thông tin từ Hội nghị cho thấy trong công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu, trình Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 139-QĐ/TW về quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quyết định số 164-QĐ/TW về quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Quyết định số 165-QĐ/TW về quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 11.771 tổ chức đảng và 42.905 đảng viên, có 13.221 cấp ủy viên; kết luận 353 tổ chức đảng, 778 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 tổ chức đảng và 42 đảng viên.

Cũng thời gian này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp; qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và 7.858 đảng viên. Trong số đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 đảng viên, cho thôi các chức vụ 5 đảng viên do có khuyết điểm, vi phạm; Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên; Ban Bí thư thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 27 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên, có 1.078 cấp ủy viên (chiếm 34,2%).

Báo cáo tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần được rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới là công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra còn chậm, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không kịp thời đề xuất kiểm tra, trong khi thực tế đang diễn ra nhiều vi phạm, nhiều vấn đề phức tạp được báo chí, dư luận phản ánh, cán bộ, đảng viên và nhân dân bức xúc.

Bên cạnh đó, một số cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài; công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập có nơi còn mang tính hình thức theo kế hoạch; nhiều cán bộ, đảng viên kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định, hướng dẫn.../.