Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khảo sát, làm việc tại tỉnh Kiên Giang

Ngày 14/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại tỉnh Kiên Giang. Cùng dự có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, các thành viên Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang…

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tận dụng cơ hội, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy Kiên Giang đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, cụ thể hóa sáng tạo các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế của địa phương, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả khá toàn diện.

Nổi bật là, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, hiện đứng thứ hai về quy mô kinh tế trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên và đạt hơn 3.000 USD vào năm 2023; kinh tế biển, đảo có sự phát triển, trong đó thành phố Phú Quốc đóng góp gần 50% tổng thu ngân sách của tỉnh; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh, trình độ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của tỉnh trong một số lĩnh vực hoạt động, gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng xây dựng củng cố “thế trận “lòng dân” ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh Kiên Giang để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác đã đến khảo sát hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, tại xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang./.