Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội

Việc tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thời gian qua là sự cụ thể hóa sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa, để qua đó xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong Quân đội phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng nhiệm vụ của Quân đội...

Ngày 03/3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143/CT, ngày 12/5/1992 của Tổng cục Chính trị về tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội; sơ kết 2 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Hội nghị đánh giá, 30 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động đã trở thành một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được phổ biến, nhân rộng; 872 tập thể, 124 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị khen thưởng; trên 93% đơn vị được công nhận “Đơn vị văn hóa”, 97,5% khu tập thể quân đội đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 99,2% gia đình quân nhân đạt “Gia đình văn hóa”.

Kết quả của Cuộc vận động đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với ý thức, trách nhiệm chính trị cao của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân; sự nỗ lực, vào cuộc, phối hợp hiệu quả của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội, là cơ sở lý luận, thực tiễn sâu sắc để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam đã tập trung sâu và hướng mạnh về cơ sở. Tổ chức hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn quân đã thống nhất về loại hình, tên gọi, quy chế hoạt động, quy mô tổ chức; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên được nâng cao; kế thừa và phát huy cơ sở vật chất, nguồn lực sẵn có, tiếp tục củng cố về xây dựng cơ bản, trang bị bảo đảm, khai thác công năng và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hoá. Chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hoá được nâng lên, tạo động lực thúc đẩy hoạt động xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa tinh thần phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, việc tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thời gian qua là sự cụ thể hóa sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa, để qua đó xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong Quân đội phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng nhiệm vụ của Quân đội.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Hội nghị.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn dân, với phong trào Thi đua Quyết thắng; chủ động về kế hoạch, thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp, coi trọng hiệu quả thực tế của các mô hình đã thực hiện tốt; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, thiết chế văn hóa, các phương tiện đảm bảo phục vụ đời sống văn hóa tinh thần ở đơn vị cơ sở; phục vụ tốt việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; bảo vệ, phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó, chú trọng ưu tiên hạ sĩ quan, binh sĩ, cán bộ, sĩ quan trẻ, các đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết quân - dân; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ những giá trị, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam công bố quyết định khen thưởng, trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 1992 - 2022./.