Tiền Giang: Tận dụng ưu thế của Internet và công nghệ thông tin trong tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Tỉnh ủy Tiền Giang cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; tận dụng ưu thế của Internet và công nghệ thông tin trong tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Nội dung trên được đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang ngày 26/10.

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác đã làm việc với Tỉnh ủy về nhiều nội dung như: Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sau nửa nhiệm kỳ; việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XIII; Tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tình hình triển khai công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay; tình hình tư tưởng và việc nắm dư luận xã hội của địa phương; việc triển khai các quyết định, quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị...

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết, sau Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập nghị quyết nghiêm túc, chất lượng; nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong thời gian qua, trên địa bàn, nội dung học tập, làm theo Bác đã được đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Công tác nắm dư luận xã hội được triển khai hiệu quả, từ đó, tham mưu, đề xuất cấp ủy các giải pháp, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của Nhân dân...

Việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm được triển khai tốt, góp phần tạo sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, việc định hướng công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai hiệu quả, góp phần tránh những vi phạm trong hoạt động báo chí.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương gắn với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị, Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tận dụng ưu thế của Internet và công nghệ thông tin trong tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong quá trình triển khai các nghị quyết, tỉnh cần tập trung các vấn đề cốt lõi để tuyên truyền, tránh hình thức; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đánh giá sự hài lòng của người dân.

Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng lưu ý Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cho cấp ủy về công tác khoa giáo của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về tư tưởng, chính trị, về phong cách và đảm bảo yêu cầu công việc. Làm tốt hơn nữa cơ chế quản lý cán bộ ngay từ cơ sở, khắc phục các biểu hiện: Nói không đi đôi với làm, hứa nhiều làm ít, mắc bệnh thành tích, phô trương, đánh bóng… Cần thực hiện hiệu quả việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu; thực hành tự phê bình và phê bình; nâng cao việc quản lý đảng viên ở chi bộ; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa cán bộ, công chức… Cùng với đó, địa phương cũng cần cụ thể hóa chủ trương, có phương án tổ chức đồng bộ; xây dựng, khuyến khích và bảo vệ đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì sự nghiệp chung…/.