Thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động theo hướng hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế; mở rộng cơ cấu giáo dục, đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, ưu tiên phát triển khối kỹ thuật, công nghệ đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh thời đại số, cuộc sống số, xã hội số…

Chiều 15/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, giảng viên, nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi và động viên sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng, đánh giá cao, biểu dương những thành tích vẻ vang, dấu ấn rất tự hào mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội đã dày công vun đắp, tạo lập trong hành trình 30 năm xây dựng và phát triển.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra cho ngành Giáo dục nói chung, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng những trọng trách mới trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo dựng một nền khoa học - công nghệ tiên tiến phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để trở thành cái nôi, bệ đỡ, môi trường để tiếp thu và trao truyền tri thức, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc, đầu ngành tham gia xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động theo hướng hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế; mở rộng cơ cấu giáo dục, đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, ưu tiên phát triển khối kỹ thuật, công nghệ đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh thời đại số, cuộc sống số, xã hội số; phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng bước tiệm cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, số hóa trong công tác quản trị đại học.

Đồng thời, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống, giáo dục nhân cách và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; gắn kết mật thiết giữa giáo dục, đào tạo với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam.

Đơn vị cần quan tâm chính sách đột phá chăm lo, phát triển đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành, bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia; nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác, mở rộng giao lưu học thuật với các quốc gia, tổ chức đối tác quan trọng có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến...

Đáng chú ý, Đại học Quốc gia Hà Nội cần đẩy mạnh liên kết, hợp tác, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu mang tầm quốc gia, quốc tế, giải quyết những vấn đề lớn của đất nước…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà lưu niệm cho Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao giải thưởng cho các nhà giáo đạt danh hiệu giải thưởng “Nhà giáo xuất sắc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023”.

Theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định nhiệm vụ “Xây dựng đại học nghiên cứu tiên tiến, vừa là mục tiêu vừa là động lực để tăng cường các nguồn lực, phát triển đội ngũ cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học và công nghệ đỉnh cao phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” được coi là trọng tâm hàng đầu.

Trong đó, mục tiêu cụ thể được xác định qua Đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội vào nhóm 500 cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết sử dụng mọi nguồn lực và tạo điều kiện tốt nhất để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước./.