Thừa Thiên Huế: Phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh lần thứ I - năm 2024

Chiều 28/3, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh lần thứ I - năm 2024.

Quang cảnh buổi lễ.

Đây là lần đầu tiên sau 3 năm hưởng ứng Cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi riêng; là dịp tuyển chọn những tác phẩm chất lượng cao tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 toàn quốc. Đồng thời, Cuộc thi cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát hiện, bồi dưỡng những tài năng viết về lĩnh vực chính luận trong đấu tranh, phản bác của các thế lực thù địch.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, Cuộc thi là hoạt động cụ thể, thiết thực giúp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây không chỉ là trách nhiệm của Đảng mà còn là của cả hệ thống chính trị, mọi người dân cùng góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc thi với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp. Các cơ quan báo chí chủ động mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phát động Cuộc thi, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Cán bộ, đảng viên, cơ quan báo chí phát huy trách nhiệm để có những tác phẩm chất lượng tham gia Cuộc thi.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi từ khi ban hành Kế hoạch phát động cuộc thi đến hết ngày 25/6/2024 (tính theo dấu bưu điện)./