Thông báo kết quả thi tuần thứ ba Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 421-KH/BTGTW, ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII thông báo kết quả Tuần thi thứ ba như sau:

– Tổng số lượt người dự thi: 439.120 lượt.

– Thống kê số lượt dự thi theo từng địa phương, đơn vị cụ thể như sau:

Thống kê số lượt dự thi theo từng địa phương, đơn vị.

– Số lượt người dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm: 4.698 lượt.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, đối chiếu các tiêu chí xét giải thưởng (trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm tại mỗi lượt dự thi; dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượt người dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm (tại tuần thi đó); có thời gian hoàn thành bài thi ít nhất tại lượt thi được xét), Ban Tổ chức Cuộc thi công bố danh sách cá nhân đạt giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích như sau:

Danh sách người dự thi đạt giải tuần 3.

Đề nghị các cá nhân đạt giải liên hệ với Ban Tổ chức Cuộc thi theo số điện thoại: 080.44348 (trong giờ hành chính) để xác nhận và hoàn thành các thủ tục nhận giải thưởng. Giải thưởng được trao trực tiếp tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội; hoặc chuyển tới tài khoản ngân hàng do người đạt giải cung cấp./.