Thành ủy Cần Thơ khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác

Ngày 23/5, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Lãnh đạo Thành phố Cần Thơ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Hai năm qua, việc học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng bộ thành phố Cần Thơ ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, lan tỏa tích cực đến các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, có sự chuyển biến rõ nét từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ thành phố.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hằng năm trong toàn Đảng bộ là việc làm thường xuyên và liên tục, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của thành phố. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đáng được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ đề nghị các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW; chú trọng nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị; đưa việc “học tập”, “làm theo” Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nền nếp ở chi bộ, đảng bộ gắn với thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo gương Bác.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh cần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ tuyên dương, khen thưởng 31 tập thể, 30 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.