Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 302 gương tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Ngày 19/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa, tạo ra sức mạnh nội lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong quá trình thực hiện sứ mệnh cao cả của thành phố và là nơi hội tụ, khởi nguồn nhiều phong trào đổi mới năng động, sáng tạo. Từ thực tiễn cuộc sống, học tập, lao động... ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội với tấm lòng hào phóng, nghĩa hiệp cao cả, một tinh thần chung sức vượt khó. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tâm, tận tụy, làm hết việc không hết giờ. Nhiều người đã nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ thầy thuốc, lực lượng vũ trang từ thành phố đến tận cơ sở, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố.

Để tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới và đa dạng hóa việc tổ chức xây dựng các phong trào thi đua yêu nước, cần đúc kết, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, sáng tạo trong nhân dân để ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất và học tập.

Cùng với đó, nghiên cứu, phát huy sáng tạo, sáng kiến, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức; tập trung thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, chủ động phát hiện và kịp thời biểu dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh đến đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, gắn với học tập và làm theo Bác với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, vô cảm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và làm tốt công tác dân vận. Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức hăng say thi đua lao động, làm việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; tập trung thực hiện có hiệu quả Chuyên đề 2023 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và thực chất.

Tại Lễ tuyên dương, 118 tập thể và 184 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023 đã được nhận bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh./.