Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông trên không gian mạng để tuyên truyền thông tin tích cực

Ngày 6/6, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và giao ban quý I/2024.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và quý I/2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, trong năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban chỉ đạo 35 các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn cố gắng làm tốt công tác bám, nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp và triển khai thực hiện đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tới quý I/2024, các cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải hơn 6.000 tin, bài, phát thanh, truyền hình có nội dung tích cực, thu hút hơn 13 triệu lượt tiếp cận. Hệ thống các trang mạng xã hội đăng tải hơn 110.000 bài viết lan tỏa thông tin tích cực, tiếp cận hơn 44 triệu lượt xem.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy xác định 17 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tham gia tổng kết thực tiễn, bổ sung cơ sở lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về đường lối đổi mới đất nước; những thành tựu lý luận của Đảng trên cơ sở kế thừa, vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo Quận ủy Phú Nhuận vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò các cơ quan báo chí tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục lan tỏa Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông trên không gian mạng để tuyên truyền thông tin tích cực về thành tựu đổi mới trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy khát vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, chia sẻ cách làm, những kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.