Thái Nguyên: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài đăng Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh

Ngày 17/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài đăng Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dành cho các thành viên Ban Biên tập, Tổ Thư ký giúp việc, cộng tác viên của Cổng Thông tin điện tử; lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ, đoàn thể trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị.

Sau hơn 01 năm đi vào hoạt động, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được trên 2,4 triệu lượt người truy cập. Đến nay, Ban Biên tập đã duyệt, đăng gần 1.300 tin, bài; dẫn nguồn các văn bản, tài liệu của Trung ương; đăng tải toàn văn gần 120 cuốn sách, tài liệu lịch sử và nhiều tài liệu khác…

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử vẫn còn có hạn chế nên chưa thu hút được nhiều người xem; còn thiếu những bài viết chuyên sâu mang tính chất nghiên cứu, trao đổi trên các lĩnh vực, nhất là về công tác xây dựng Đảng.…

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được Báo cáo viên đến từ Báo Nhân dân trao đổi, chia sẻ những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm để có được tác phẩm báo chí chất lượng về công tác xây dựng Đảng; kỹ năng thu thập thông tin, biên tập, phân loại cấu trúc tin, bài; kỹ năng viết tin và bài trao đổi, chuyên đề chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên đề nghị các đại biểu trên cơ sở những nội dung, kỹ năng nghiệp vụ được tiếp thu tại Hội nghị, bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Biên tập, tích cực sản xuất tin, bài, cung cấp các thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử đảm bảo số lượng và chất lượng./.