Thái Nguyên: Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên đề nghị hệ thống tuyên giáo, các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương, đơn vị...

Ngày 26/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5/2023. 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên thông tin nhanh về kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trưng ương Đảng khoá XIII.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin nhanh về kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh thông tin chuyên đề về các nội dung: Tình hình thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; công tác chuẩn bị và những điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2023 - 2024; những chủ trương, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội năm 2023.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu kết luận Hội nghị.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền các nội dung sau: Kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm 2021 - 2026; diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV; tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương, đơn vị và kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023), đặc biệt là kết quả Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện”; tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024; những chủ trương, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội năm 2023...