Thái Nguyên, Bắc Giang tăng cường phối hợp trên lĩnh vực công tác tuyên giáo

Ngày 14/11, tại tỉnh Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Giang và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên giáo giai đoạn 2023 - 2025.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang và Thái Nguyên ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Đây là hai đơn vị đầu tiên của hai tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác nhằm cụ thể hoá triển khai thực hiện các nội dung thoả thuận hợp tác giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã được triển khai trước đó.

Theo đó, nội dung phối hợp công tác tuyên giáo giữa hai địa phương tập trung vào: công tác tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hoá lớn; những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội và kết quả hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang; tuyên truyền, quảng bá về vùng đất, văn hóa, con người của hai tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang đến với cả nước và quốc tế; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của hai tỉnh tăng cường trao đổi, chia sẻ tin bài, phóng sự về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của mỗi địa phương; Chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Quang cảnh Hội nghị.

Thông qua Chương trình phối hợp công tác tuyên giáo nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong công tác tuyên giáo giữa hai tỉnh; giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hai tỉnh hiểu sâu sắc hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tiềm năng, lợi thế, thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của hai tỉnh./.