Thái Bình: Tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản năm 2021 và năm 2022 ước tăng 2,4%/năm

Sáng ngày 20/9, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Hoàng Thái Phúc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, Phó Trưởng đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ giám sát số 2 phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, thời gian qua, Sở đã tích cực, chủ động tham mưu các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 02-CTr/TU và Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng góp phần vào kết quả phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các năm qua thể hiện tốt vai trò, sứ mệnh là trụ đỡ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản 2 năm (năm 2021 và năm 2022) ước tăng 2,4%/năm cao hơn so với kế hoạch được giao trong Nghị quyết (2,1%). Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đạt 9,28%; đạt 46,4% so với kế hoạch được giao trong Nghị quyết (20%). Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công tác tổ chức lại sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân, nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo; phát triển nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp gắn kết với du lịch sinh thái, khai thác hệ thống các khu di tích, khu du lịch tâm linh, phát triển làng nghề, Sở đã tham mưu tỉnh triển khai một số nhiệm vụ cần thiết như: Đề án phát triển nông nghiệp gắn với du lịch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025 và đến năm 2030; đề án xây dựng và phát triển thương hiệu lúa gạo tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025 và đến năm 2030.

Thành viên Tổ giám sát số 2 phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về một số hạn chế đã được chỉ ra, Sở cần tập trung rà soát, đánh giá lại, chỉ rõ các nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ của ngành theo Chương trình hành động số 02-CTr/TU, Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND trong thời gian tới.