Thái Bình: Thẩm tra, xác minh việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tại huyện Hưng Hà

Chiều ngày 19/9, Đoàn giám sát Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Hoàng Thái Phúc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành thẩm tra, xác minh về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Hưng Hà.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ giám sát số 2 phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI và các nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện cũng kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với việc tổ chức triển khai một số chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 02-CTr/TU, Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Nhờ vậy, trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế của huyện vẫn duy trì mức tăng trưởng khá. Công tác xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, đã có một số nhà đầu tư lớn đăng ký nghiên cứu và đầu tư sản xuất kinh doanh vào huyện. Đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được chú trọng. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm và đã từng bước giải quyết những “điểm nghẽn” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; toàn huyện hiện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều có bước phát triển; chất lượng giáo dục của huyện xếp thứ 3 toàn tỉnh; an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số đánh giá về chuyển đổi số năm 2021 thuộc tốp đầu của tỉnh. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà báo cáo tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả huyện Hưng Hà đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục rà soát, đánh giá lại các kết quả đã đạt được; chỉ rõ những điểm còn tồn, tại hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát, đúng để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 02-CTr/TU trong thời gian tới. Về các đề xuất, kiến nghị của huyện, tổ giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền./.