Tây Ninh: Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề học tập và làm theo Bác

Ngày 11/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4/2023 và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật và báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị trực tuyến đến 66 điểm cầu với trên 1.600 đại biểu tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh phát động và triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 2 năm phát động, đông đảo văn nghệ sĩ, lực lượng phóng viên của tỉnh tham gia sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác. Kết quả, có 5 tác phẩm báo chí, 5 tác phẩm văn học nghệ thuật được chọn gửi dự giải thưởng Trung ương. Cuối năm 2022, Hội đồng xét chọn giải thưởng cấp tỉnh đã xét chọn, đề nghị trao thưởng cho 35 tác phẩm, trong đó có 2 giải A, 9 giải B, 8 giải C và 16 giải Khuyến khích.

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên tỉnh Tây Ninh tháng 4/2023.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin các chuyên đề “75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các hoạt động kỷ niệm; “Kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật”; “Một số điểm mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023”.