Tây Ninh: Quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 10/8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, giới thiệu nội dung cốt lõi, giá trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phổ biến, giới thiệu nội dung cốt lõi, giá trị của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách gồm 623 trang, 111 hình ảnh minh hoạ, được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Bài tổng quan là nội dung trung tâm của cuốn sách, được thể hiện dưới phong cách báo chí, hiện đại, sinh động, mỗi vấn đề đều có tiêu đề nhỏ để truyền tải những thông điệp quan trọng; các thông tin, số liệu được sơ đồ hoá nhưng vẫn mang đậm tính chính luận.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Thái Học, cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Cuốn sách phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là một cán bộ trẻ, đến nay là người đứng đầu Đảng ta - tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, làm hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân.

Cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm”.

Đồng chí Nguyễn Thái Học đề nghị sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh quán triệt, giao nhiệm vụ cho các tổ chức Đảng từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục quán triệt, nghiên cứu và nghiêm túc triển khai các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, áp dụng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại địa phương, đơn vị./.