Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế nhấn mạnh yêu cầu nêu trên tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5/2023 (mở rộng) diễn ra ngày 26/5.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh “Một số kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” và chuyên đề “Tình hình xung đột Nga - Ucraina trong hơn một năm qua và những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại”.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề nghị các đồng chí báo cáo viên; ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); việc tổ chức lấy ý kiến đối với một số dự án Luật đang được Bộ Công an chủ trì xây dựng.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Đảng và Nhà nước; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác; tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023…