Tập trung tuyên truyền nhiều nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2022

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng; công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, là những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý 3/2022, do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức sáng 20/9, tại Hà Nội.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình đã thông tin chuyên đề “Tình hình Nga-Ukraine và một số vấn đề về Biển Đông” cho đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối. Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương công bố quyết định kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; chia tay các đồng chí thôi tham gia Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Định hướng tuyên truyền trong quý 4, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các báo cáo viên và các cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền kết quả và các nội dung Hội nghị Trung ương 6; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, sớm triển khai đưa nghị quyết vào đời sống.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” trong Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Các báo cáo viên và các cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đề nghị phải tuyên truyền sâu về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

Đối với công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Báo cáo viên và các cấp ủy tập trung một số nội dung về tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn, các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước.

Báo cáo viên và các cấp ủy tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về tình hình Nga-Ukraine và một số vấn đề về Biển Đông theo nội dung thông tin chuyên đề; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những đánh giá, nhận định khoa học của quốc tế về tính hiệu quả của việc tiêm mũi vaccine tăng cường, từ đó tạo sự đồng thuận của người dân về sự cần thiết hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên; tăng cường tuyên truyền sự nỗ lực, trách nhiệm, cống hiến của lực lượng y tế và các lực lượng phòng, chống dịch; đấu tranh phê phán những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, gây tâm lý tiêu cực cho cán bộ nhân viên ngành y tế…