Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới

Ngày 17/11, tại TP Cần Thơ, Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy: Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023.

Năm 2023, với phương châm “Trách nhiệm, tích cực, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo”, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo 8 tỉnh, thành phố đã triển khai toàn diện các nội dung trong kế hoạch công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Nổi bật là, tổ chức được nhiều hội nghị cấp tỉnh với sự tham gia của các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên các cấp; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hội nghị trực tuyến… góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là các hoạt động tuyên truyền miệng (năm 2023, đã triển khai được 4 hội nghị cấp tỉnh và 16 hội nghị cấp huyện).

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan, các cuộc thi, phong trào, cuộc vận động cũng được chú trọng… góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường niềm tin, niềm tự hào của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; có nhiều hoạt động đóng góp tích cực về vật chất và tinh thần, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Năm 2024, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy xác định một số giải pháp nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới; bám sát nhiệm vụ chính trị, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là những diễn biến mới trên biển, đảo, biên giới để tuyên truyền đúng định hướng.

Cục Kỹ thuật Hải quân và các địa phương ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2024.

Dịp này, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2024. Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023./.