Tăng cường các buổi hội thảo, tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 15/9, đồng chí Phan Xuân Thủy đã tới dự Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2023 - 2030 giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ cùng các đại biểu chứng kiến hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Việc đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tăng cường gắn bó, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi bên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền của hai cơ quan trong tình hình mới.

Qua tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan nhằm giúp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; đặc biệt, tuyên truyền sâu rộng về thân thế, sự nghiệp; về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; góp phần bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin, trách nhiệm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã chọn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, ngoài những nội dung đã thể hiện trong chương trình ký kết, hai cơ quan cần tăng cường các buổi hội thảo, tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các chương trình chính luận nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để có được nguồn tư liệu, đề tài sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, hai đơn vị cần tổ chức hoạt động sơ kết nhằm đánh giá, nhìn nhận lại những nội dung phối hợp ký kết giữa hai đơn vị qua từng năm.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phan Xuân Thủy bày tỏ sự tin tưởng hai cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng thuận, quyết tâm vì lợi ích chung, phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi bên, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong tình hình mới./.