Sơn La: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội năm 2024

Ngày 14/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội năm 2024 cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh, huyện; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo viên của Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai 2 chuyên đề: Các phương pháp nắm bắt, phân tích, phản ánh dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo của Đảng; phương pháp điều tra dư luận xã hội trực tiếp và trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức, nhằm giúp cán bộ làm công tác tuyên giáo, phụ trách công tác dư luận xã hội các cấp nắm được phương pháp nắm bắt, phân tích, phản ánh dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo của Đảng, kỹ năng tổ chức, thực hiện các cuộc điều tra, xử lý phiếu, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo kết quả điều tra dự luận xã hội. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp để cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý những vấn đề dư luận quan tâm..., góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội các cấp.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong những năm qua, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, góp phần tích cực tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các huyện, thành phố đã thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã tích cực nắm bắt, tổng hợp, phản ánh với cấp có thẩm quyền nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, như: giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm; ô nhiễm môi trường; một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xử lý điểm nóng, các tin đồn thất thiệt gây dư luận xấu, tác động đến tư tưởng của nhân dân...