Sơn La: Chuẩn bị trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về quan hệ hữu nghị Việt – Lào

Ngày 19/9, Hội đồng tuyển chọn giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá, trao đổi các nội dung quan trọng liên quan đến giải thưởng.

Quang cảnh cuộc họp.

Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” được triển khai từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, đã nhận được 193 tác phẩm của 102 tác giả thuộc 6 chuyên ngành: Văn xuôi, thơ, âm nhạc, múa, mỹ thuật và nhiếp ảnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La- cơ quan chủ trì Cuộc vận động, đã tích cực triển khai, đôn đốc tiến trình thực hiện; phối hợp Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Huyện ủy Yên Châu tăng cường công tác tuyên truyền kế hoạch tổ chức cuộc vận động. Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh tích cực triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc vận động tới các chi hội trực thuộc và các chi hội chuyên ngành Trung ương; triển khai 3 Trại sáng tác các chuyên ngành; đôn đốc, khích lệ văn nghệ sỹ sáng tác nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng tác phẩm tham dự và tiến độ thực hiện cuộc vận động.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến bổ sung báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động; kết quả chấm giải và đề xuất xếp giải của Hội đồng giám khảo chuyên ngành…

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” đề nghị Tổ thư ký giúp việc tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng tuyển chọn giải thưởng; phối hợp với Hội đồng giám khảo chuyên ngành rà soát, xem xét, đối chiếu, đảm bảo thực hiện đúng Quy chế về nội dung cơ cấu giải thưởng; hoàn thiện nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” để báo cáo cấp có thẩm quyền; chuẩn bị tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc vận động theo đúng kế hoạch./.