Sóc Trăng phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Ngày 22/02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024. Đây là năm đầu tiên tỉnh Sóc Trăng tổ chức cuộc thi riêng để chọn tác phẩm dự thi cấp toàn quốc.

Quang cảnh buổi họp báo.

Qua Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Đối tượng dự thi là tác giả/nhóm tác giả người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. Đối với thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi có tác phẩm dự thi thì chỉ được xét chọn để tham gia Cuộc thi do Trung ương phát động, không xét giải ở Cuộc thi cấp tỉnh. Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, năm 2024 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức Cuộc thi riêng để chọn tác phẩm dự thi cấp toàn quốc. Do vậy về ý nghĩa, yêu cầu nội dung Cuộc thi lần này được đề cao, sát với tình hình thực tiễn địa phương. Để Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong tỉnh, đồng chí Lâm Tấn Hòa đề nghị, ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, tích cực tuyên truyền, phát động rộng rãi để lan tỏa ý nghĩa, nội dung Cuộc thi. Báo Sóc Trăng, website Tỉnh ủy và Trang thông tin nội bộ của các đơn vị chủ động lựa chọn đăng tải tác phẩm có chất lượng cao để người đọc nghiên cứu, nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại buổi họp báo.

Các đơn vị cần chú trọng mở rộng đối tượng dự thi để có nhiều bài viết chất lượng. Ban Tuyên giáo, tuyên huấn cơ quan, đơn vị khi triển khai kế hoạch cần tuyên truyền, phổ biến cụ thể về thể lệ, chủ đề của tác phẩm để khắc phục những hạn chế trong những cuộc thi ở những năm trước đó. Trong tổ chức thực hiện cần theo dõi tiến độ, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở để phát hiện những vướng mắc, kịp thời tháo gỡ.

Ban Tổ chức Cuộc thi nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi từ thời điểm phát động cho đến hết ngày 15/6/2024./.