Ra mắt “Cổng thông tin quản lý hoạt động Báo cáo viên Thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 17/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Thành phố quý III/2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp Thành phố quý III/2023 và một số vấn đề nghiệp vụ cần tiếp tục chú trọng trong thời gian tới. Các đại biểu cũng tích cực, thẳng thắn trao đổi, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Thành phố.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Thành phố, thích ứng kịp thời với hoạt động chuyển đổi số, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai Cổng thông tin “Quản lý Báo cáo viên Thành phố Hồ Chí Minh” cho đội ngũ Báo cáo viên cấp Thành phố.

Theo đó, các đồng chí Báo cáo viên Thành phố khi thực hiện nhiệm vụ báo cáo tại các địa phương, đơn vị thì nhập trực tiếp lên Cổng thông tin các nội dung như: thời gian, địa điểm, đối tượng, nội dung, tài liệu,… Qua đó, kịp thời cập nhật các thông tin, chuyên đề, báo cáo tại các địa phương, đơn vị cũng như tích hợp kho dữ liệu dùng chung cho đội ngũ Báo cáo viên Thành phố.

Cổng thông tin ra đời với mong muốn nâng cao phương thức làm việc, triển khai việc kết nối, tích hợp dữ liệu, hình thành hệ sinh thái các hệ thống thông tin có tính liên thông, tương tác, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong công tác điều hành, quản lý hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Thành phố./.